Contactați-ne: (373) 22 221970
 • B.N.A.A.

  B.N.A.A.

  Biroul Național al Asiguratorilor de Autovehicule (BNAA) este o asociație profesională bazată pe principiul aderării asigurătorilor de răspundere civilă auto în calitate de membri. Continuare
 • Cartea Verde

  Cartea Verde

  Cînd porniți într-o călătorie cu autovehiculul, în afara Republicii Moldova, este necesar să dețineți o poliță internațională de asigurare de răspundere civilă ”Carte Verde”. Continuare
 • Fondul de Protecție a Victimelor Străzii

  Fondul de Protecție a Victimelor Străzii

  Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule are împuternicirea să constituie, utilizeze și administreze mijloacele financiare acumulate în Fondul de Protecție a Victimelor Străzii. Continuare
 • 1
 • 2
 • 3

Biroul Național al Asiguratorilor de Autovehicule (BNAA) este o asociație profesională bazată pe principiul aderării asigurătorilor de răspundere civilă auto în calitate de membri. Asigurătorii, care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, se asociază şi constituie o asociaţie profesională, necomercială, cu statut de persoană juridică, bazată pe libera manifestare a voinţei organizaţiilor asociate, în vederea realizării în comun a scopurilor şi obiectivelor determinate. Asigurătorii care deţin licenţa de activitate în domeniul asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, contribuie prin mijloace financiare proprii la constituirea şi menţinerea Garanţiei bancare în favoarea Consiliului Birourilor Carte Verde, Fondului de Compensare, Fondului de Protecţie a Victimelor Străzii şi îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute pentru a elibera din numele propriu poliţe internaţionale de asigurare ”Carte Verde”, sunt membri cu drepturi depline. Membrii cu drepturi depline deţin dreptul de vot deliberativ în Adunarea Generală. Asigurătorii care deţin licenţa de activitate în domeniul asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule şi contribuie cu mijloace financiare proprii la constituirea şi menţinerea Fondului de Protecţie a Victimelor Străzii, dar care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute pentru a elibera poliţe internaţionale de asigurare ”Carte Verde”, sunt membri asociaţi. Membrii asociaţi deţin dreptul de vot consultativ în Adunarea Generală.

Obţinerea calităţii de membru asociat sau membru cu drepturi depline al Biroului Naţional este bazată pe principiul aderării benevole a asigurătorilor care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule. În temeiul prevederilor Legii nr. 414- XVI din 22.12.2006, Biroul Naţional îndeplineşte prerogativele şi atribuţiile de Birou Naţional al Republicii Moldova în Consiliul Birourilor Sistemului Internaţional de Asigurare ”Carte Verde”, astfel cum decurg acestea din prevederile Regulamentelor Sistemului ”Carte Verde” şi din acordurile bilaterale, încheiate cu Birourile Naţionale din statele membre ale Sistemului ”Carte Verde”.

Asociaţia are drept scop reprezentarea intereselor colective ale membrilor săi, în domeniul asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât şi în străinătate, promovarea cooperării, precum şi compensarea prejudiciilor cauzate persoanelor păgubite prin accidente produse de autovehicule ai căror posesori nu au respectat obligaţia de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, de autovehicule neidentificate şi/sau obţinute pe cale ilicită. Activitatea BNAA se împarte în 2 ramure inițiale: este Membru al Consiliului Birourilor Sistemului Internațional de asigurare “Carte Verde”; este administrator al Fondului de Protecție a Victimelor Străzii.

În calitatea sa de membru al Consiliului Birourilor BNAA are atribuția de a supraveghea activitatea membrilor săi cu drepturi depline care își exercită drepturile și îndeplinesc obligațiile ce le revin în baza contractelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă externă ”Carte Verde”. În calitatea sa de administrator al Fondului de Protecție a Victimelor Străzii, Biroul este împuternicit să administreze și să utilizeze mijloacele Fondului în vederea protejării persoanelor păgubite prin accidente produse de autovehicule ai căror posesori nu au respectat obligaţia de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, de autovehicule neidentificate şi/sau obţinute pe cale ilicită. În urma unui accident rutier produs din vina șoferului autovehiculului cu numere de înmatriculare străine, deținător a poliței de asigurare ”Carte Verde”, persoanele păgubite se vor adresa la Biroul Național al țării unde s-a produs accidentul în vederea obținerii despăgubirii. BNAA are obligația să înregistreze cazul și să confirme la Biroul țării unde este inmatriculat autovehiculul vinovat valabilitatea poliței de asigurare internațională ”Carte Verde”.

Dacă compania care a emis polița CV are un reprezentant în țara unde s-a produs a.r. atunci reprezentantul va acorda despăgubirea, în caz contrar, sau daca polița este falsa, despăgubirea va fi acordată din Fondul de Garanție. În cazul producerii unui accident rutier pe teritoriul RM unde persoana vinovată nu a respectat obligaţia de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, de autovehicule neidentificate şi/sau obţinute pe cale ilicită, BNAA, în baza cererii depuse, se angajează să acorde despagubirea de asigurare din Fondul de Protecție a Victimelor Străzii persoanelor păgubite și ulterior, reieșind din suma acordată, să ramburseze banii în Fond prin acțiunea de regres fața de persoana vinovată.