Contactați-ne: (373) 22 221970

2

Cum procedați în cazul când sunteți implicat într-un accident rutier produs pe teritoriul Republicii Moldova, din vina unui șofer care conducea un autovehicul înmatriculat într-o țară străină al cărei Birou Național este membru al Sistemului Carte Verde?

În caz de accident produs din vina unui șofer care conducea un autovehicul înmatriculat într-o țară străină este necesar ca să fie încheiat Proces-verbal de către organele de poliție. Apoi trebuie să se obțină o copie de pe documentul de asigurare ”Carte Verde” al autovehiculului din străinătate. Persoana păgubită în urma accidentului, cu copiile de pe Actele autentificate de la Poliție și copia de pe polița de asigurare ”Cartea Verde”, se va adresa către Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule din Republica Moldova.

Altfel, Fondul de compensare garantează si rambursarea către birourile naționale din străinătate a sumelor pe care acestea le-au plătit cu titlu de despăgubire pentru pagubele produse de către deținătorii de  certificate de asigurare „Carte Verde”.