Contactați-ne: (373) 22 221970

1

Cum procedați în cazul unui accident produs din vina dumneavoastră, posesor al poliței de asigurare de răspundere civilă externă ”Carte Verde” pe teritoriul unei țări străine?

În caz de accident, produs din vina Dvs. pe teritoriul unei țări străine, este necesar ca să fie încheiat Proces-verbal de către organele de poliție sau o Constatare Amiabilă de accident încheiată între șoferii implicați. Este de evidențiat, ca daca Constatarea Amiabila este întocmita într-o alta limba decât cea vorbita, ar fi bine ca pana la semnarea acestea conținutul pentru care semnați  sa va fie clar. Dați o copie a documentului de asigurare de răspundere civilă ”Carte Verde” organului de poliție sau persoanei prejudiciate. În cazul unui astfel de accident rutier persoana prejudiciată și cea vinovată se vor adresa către Biroul Național de Asigurare al țării unde s-a produs accidentul. Veți găsi adresele respective pe verso-ul documentului ”Carte Verde”.

De asemenea este bine ca in timp de 48 de ore de la intrarea dumneavoastră in Republica Moldova sa anunțați compania de asigurări (prin e-mail sau fax) de la care ați procurat polița de asigurare „Carte Verde” de survenirea cazului asigurat, precum si sa expediați actele întocmite de către organele competente din tara unde a avut loc accidentul.