Contactați-ne: (373) 22 221970

Fondul de Compensare

Fondul de compensare

În strictă conformitate cu Regulamentul general al Consiliului Birourilor, Biroul Național al Asiguratorilor de Autovehicule administrează și utilizează mijloacele Fondului de compensare, instituit pentru a garanta:

- reparația pagubelor produse cu certificate de asigurare “Carte Verde” false, neautorizate sau modificate;

- plata sumelor datorate către persoanele păgubite în Republica Moldova de către deținători de certificate de asigurare “Carte Verde” emise de organizații de asigurare din străinătate.

- rambursarea către birourile naționale din străinătate a sumelor pe care acestea le-au plătit cu titlu de despăgubire pentru pagubele produse de către deținătorii de certificate de asigurare “Carte Verde”;

Fondul de compensare are ca resurse financiare contribuțiile asigurătorilor licențiați pentru asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă.