Fondul de Compensare

Fondul de compensare

În strictă conformitate cu Regulamentul general al Consiliului Birourilor, Biroul Național al Asiguratorilor de Autovehicule administrează și utilizează mijloacele Fondului de compensare, instituit pentru a garanta:

- reparația pagubelor produse cu certificate de asigurare “Carte Verde” false, neautorizate sau modificate;

- plata sumelor datorate către persoanele păgubite în Republica Moldova de către deținători de certificate de asigurare “Carte Verde” emise de organizații de asigurare din străinătate.

- rambursarea către birourile naționale din străinătate a sumelor pe care acestea le-au plătit cu titlu de despăgubire pentru pagubele produse de către deținătorii de certificate de asigurare “Carte Verde”;

Fondul de compensare are ca resurse financiare contribuțiile asigurătorilor licențiați pentru asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă.