Contactați-ne: (373) 22 221970

Cartea Verde

Scopul

Cînd porniți într-o călătorie cu autovehiculul, în afara Republicii Moldova, este necesar să dețineți o poliță internațională de asigurare de răspundere civilă ”Carte Verde”.

Contractul de asigurare ”Carte Verde” poate fi încheiat la oricare din companiile de asigurare, emitente de  polițe internaționale de asigurare de răspundere civilă ”Carte Verde”, membre a BNAA.

În prezent pe teritoriul Republicii Moldova sunt autorizate să emită polițe internaționale de asigurare de răspundere civilă ”Carte Verde” următoarele companii de asigurări:

  • ASITO S.A.
  • DONARIS GROUP S.A.
  • VICTORIA ASIGURARI
  • S.I.A. MOLDASIG
  • KLASSIKA ASIGURARI
  • GRAWE CARAT SA

Polița internațională de asigurare de răspundere civilă ”Carte Verde” se eliberează și funcționează similar Asigurării Obligatorii a Răspunderii Civile Interne doar că pe teritoriile țărilor membre a Sistemului ”Carte Verde”, deci în cazul unui accident provocat din vina șoferului autovehiculului înmatriculat în Republica Moldova, deținător al poliței de asigurare ”Carte Verde”, despăgubirea persoanei păgubite va fi efectuată de către societatea care a emis polița de asigurare.

În caz de accident, produs din vina Dvs. pe teritoriul unei țări străine, este necesar ca să fie încheiat Proces-verbal de către organele de poliţie sau o Constatare Amiabilă de accident încheiată între şoferii implicaţi. Daţi o copie a documentului de asigurare de răspundere civilă ”Carte Verde” organului de poliţie sau persoanei prejudiciate.

În cazul unui astfel de accident rutier persoana prejudiciată și cea vinovată se vor adresa către Biroul Naţional de Asigurare al ţării unde s-a produs accidentul.

Veţi găsi adresele respective pe verso-ul documentului ”Carte Verde”.

Așadar Polița Internațională de Asigurare ”Carte Verde” vine pentru a evita toate neplăcerile în urma unui eventual accident produs în străinătate.