Contactați-ne: (373) 22 221970

Noutăți

ANUNȚ privind selectarea Comisiei de Cenzori (Cenzorului) pentru efectuarea auditului intern al Biroului Național al Asigurătorilor de Autovehicule

din .

Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule (în continuare Biroul Naţional, BNAA) este o asociaţie profesională, necomercială, constituită prin comunitate de interese, cu statut de persoană juridică, bazată pe principiul apartenenţei obligatorii a asigurătorilor de răspundere civilă auto în calitate de membru, care îndeplineşte prerogativele şi atribuţiile de Birou Naţional al Republicii Moldova în Consiliul Birourilor Sistemului Internaţional de Asigurare Carte Verde.

Potrivit art.30 alin.(2) al Legii nr.414-XVI din 22.12.2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, Biroul Naţional îşi desfăşoară activitatea în baza propriului Statut (www.bnaa.md), a Legii menţionate, Regulamentului General al Consiliului Birourilor Carte Verde din Brussels (www.cobx.org) şi actelor normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, în calitate de autoritate de supraveghere (www.cnpf.md).

Atribuţiile principale ale Biroului Naţional sunt:

1.    să administreze şi să utilizeze mijloacele Fondului de protecţie a victimelor străzii şi cele ale Fondului de compensare, constituite conform Legii nr.414-XVI din 22.12.2006;

2.    să instrumenteze şi să lichideze, direct sau prin intermediar, daunele cauzate în accidente de autovehicul produse pe teritoriul Republicii Moldova, potrivit Regulamentului General al Consiliului Birourilor Carte Verde.

În corespundere cu art.43 și art.44 alin.(2) din Statutul BNAA, controlul asupra activității Biroului Național se exercită de către Comisia de cenzori (Cenzor), aleasă pe un mandat de 2 ani și ale cărei atribuții pot fi delegate societății de auditsau auditorului întreprinzător individual, care deţin licenţă pentru activitatea de audit şi/sau certificat de calificare al auditorului în domeniul asigurărilor, în baza hotărârii Adunării Generale a Membrilor BNAA şi a contractului de audit încheiat.

În acest sens, Biroul Național solicită entităților/persoanelor interesate să prezinte o ofertă scrisă pentru efectuarea auditului intern al activității Biroului Naţional pentru anul 2017, prin evaluarea managementului riscurilor, a caracterului adecvat și a eficacității sistemelor și a procedurilor interne aferente.

Vom fi recunoscători pentru remiterea unei oferte în adresa Biroului Național (, adresa poștală: MD-2001, str. M. Kogălniceanu 16, mun. Chișinău,) în termen cât mai restrâns posibil, până la data de 14.08.2017.

Vă mulţumim anticipat şi Vă rugăm să ne contactaţi în cazul în care sunt necesare informații suplimentare pentru întocmirea ofertei (mob: 069987994, contabil BNAA ).

Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule anunță concurs de selectare a persoanelor pentru ocuparea funcțiilor de AUDITOR INTERN, JURIST, SPECIALIST SECURITATE

din .

Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule din Moldova anunță concurs de selectare a persoanelor pentru ocuparea, pe o perioadă nedeterminată, a funcțiilor de

AUDITOR INTERN, JURIST, SPECIALIST SECURITATE al Biroului.

 

AUDITOR INTERN:

Funcţia de bază constă în evaluarea independentă şi obiectivă a activităţilor desfășurate de Biroul Național prin aplicarea sistematică şi ordonată a metodelor de evaluare şi perfecţionare a proceselor de control intern.

Responsabilități:

 • Implementarea funcției de audit intern în cadrul Biroului Național;
 • Elaborarea planurilor anuale de audit intern;
 • Efectuarea activităților de audit intern aferente;
 • Raportarea asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile de auditor intern.

Cerințe față de candidat:

 • Studii universitare de licență în domeniul economic și/sau financiar-contabil;
 • Experiență minim de 3 ani în audit intern/audit în domeniul financiar/control intern;
 • Cunoștințe de operare avansată la calculator;
 • Cunoașterea limbii engleze, scris și comunicare, nivel mediu;
 • Abilități de organizare, planificare, analiză și sinteză;
 • Orientare spre obiective și rezultate, integritate și onestitate.

JURIST/MANAGER RESURSE UMANE:

Funcţia de bază constă în garantarea realizării obiectivelor de bază ale Biroului Național prin implementarea și monitorizarea programelor de activitate prevăzute de actele normative din domeniul asigurării de răspundere civilă auto și de Statutul BNAA.

Responsabilități:

 • Operează modificări la nivelul actului constitutiv și al actelor interne de activitate;
 • Examinează și se expune din punct de vedere juridic în procesul de soluționare a dosarelor de daune instrumentate de Biroul Național;
 • Asigură perfectarea actelor juridice ce privesc soluționarea litigiilor la etapa amiabilă/ judecării cauzei/ la etapa executării hotărârii instanței de judecată, după caz;
 • Ține evidența dosarelor de daună aflate în procedura instanțelor de judecată;
 • Îndeplinește acţiunile ce ţin de organizarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor vacante, dezvoltarea personalului, managementul resurselor umane, precum și asigură executarea legislaţiei la angajarea/eliberarea în/din funcţie, etc.;

Cerințe față de candidat:

 • Studii universitare de licență în domeniul juridic;
 • Experiență minim de 3 ani în domeniul juridic;
 • Cunoștințe de operare avansată la calculator;
 • Cunoașterea limbii engleze, scris și comunicare, nivel mediu;
 • Abilități de organizare, planificare, analiză și sinteză;
 • Orientare spre obiective și rezultate, integritate și onestitate.

SPECIALIST SECURITATE:

Funcţia de bază constă în activitatea individuală de urmărire și identificare a cazurilor de falsificare/deținere/confecționare ilegală/utilizare a certificatelor de asigurare Carte Verde/a persoanelor/grupurilor implicate.

Responsabilități:

 • Evaluează sistemele de securitate a certificatelor de asigurare Carte Verde și elaborează/propune noi măsuri de sporire a protecției acestora;
 • Ține evidența cazurilor de falsificare a certificatelor Carte Verde și a subiectelor responsabile de falsificarea polițelor/certificatelor respective;
 • Colaborează/informează/sesizează organele de urmărire penală în vederea constatării descoperirii și urmăririi faptelor de fals al certificatelor de asigurare Carte Verde, precum și cu toate autoritățile internaționale implicate în sistemul de securitate a certificatelor de asigurare Carte Verde;
 • Efectuează verificarea procesului de regularizare a daunelor pe toate tipurile de cauze;
 • Investighează cazurile de fraudare în asigurări prin simularea producerii accidentelor rutiere, pretindere ilegală a despăgubirilor, cu prezentarea rapoartelor către conducerea Biroului, etc.;

Cerințe față de candidat:

 • Studii universitare de licență;
 • Experiență minim de 5 ani în activitatea organelor de drept;
 • Cunoștințe de operare avansată la calculator;
 • Cunoașterea limbii engleze, scris și comunicare, nivel mediu;
 • Abilități de organizare, planificare, analiză și sinteză;
 • Orientare spre obiective și rezultate, integritate și onestitate.

Persoanele interesate sunt invitate să depună cererile de angajare, însoțite de o scrisoare de intenție și Curriculum Vitae, cu menționarea postului pretins, pe adresa Biroului Național: str. M. Kogălniceanu 16, mun. Chișinău, sau în format electronic, pe adresa de e-mail: , copie(cc): , până la data de 15 iulie 2017.

Vor fi contactați pentru susținerea interviului doar candidații selectați.

Informații suplimentare la tel: 022 221 970

Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule din Republica Moldova menține calitatea de membru în cadrul sistemului „Carte Verde”

din .

Adunarea Generală a membrilor Consiliului Birourilor „Carte Verde” de la Bruxelles, care s-a desfășurat astăzi, 2 iunie 2016, în or. Tallinn, Estonia a decis revocarea deciziei de suspendare a BNAA din Sistemul „Carte Verde”.

Astfel, Republicii Moldova i se păstrează calitatea de membru monitorizat al Sistemului Internațional „Carte Verde” cu condiția executării iminente a măsurilor ce vor redresa stabilitatea și siguranța financiară a BNAA cu implicarea autorităților Republicii Moldova.

Prin urmare, Consiliul Birourilor de la Bruxelles a acordat un credit de încredere Biroului din Moldova, facilitând astfel transportul transfrontalier a cetățenilor Republicii Moldova care nu vor mai avea restricții de procurare a asigurărilor „Carte Verde” pentru a călători în străinătate.

*********
Despre BNAA

Biroul Naţional al Asiguratorilor de Autovehicule din Moldova este membru al Consiliului Birourilor, cu sediul la Bruxelles, ce are calitatea de asociaţie internaţională a birourilor naţionale din statele membre ale Sistemului internaţional de asigurare „Carte Verde”, care administrează şi coordonează relaţiile între birourile naţionale privind asigurarea „Carte Verde”. În Moldova sunt autorizate să vândă polițe Carte Verde următoarele companii: ACORD Grup, ASITO, DONARIS VIG, GRAWE CARAT Asigurări, MOLDASIG, MOLDCARGO, MOLDOVA-ASTROVAZ, KLASSIKA Asigurări, ALLIANCE Insurance Group și ASTERRA Grup.

Biroului Național al Asigurătorilor de Autovehicule din Republica Moldova rămâne în sistemul „Carte Verde” și după 1 aprilie 2016

din .

Consiliul Birourilor (CoB), instituția europeană cu sediul la Bruxelles, gestionar al sistemului internațional de asigurări „Carte Verde”, a hotărât amânarea deciziei de suspendare a Biroului Național al Asigurătorilor de Autovehicule din Republica Moldova(BNAA)din sistemul “Carte Verde”, până la ședința Adunării Generale a membrilor săi, programată să aibă loc la începutul lunii iunie a.c.

În aceste condiții, BNAA va rămâne în continuare sub monitorizarea strictă a CoB, urmând ca Adunarea Generală a membrilor CoB din iunie să decidă dacă BNAA va fi suspendat sau există motive pentru revocarea deciziei de suspendare.

Drept urmare, BNAA precizează că proprietarii autovehiculelor înmatriculate în Republica Moldova vor putea să achiziționeze polițe „Carte Verde” și după data de 1 aprilie 2016, în punctele autorizate ale asigurătorilor emitenți „Carte Verde”. Polițele de asigurare care au fost achiziționate până în prezent, cât și cele care vor fi cumpărate după data de 1 aprilie 2016, dar a căror valabilitate nu depășește 31 decembrie 2016 vor rămâne în vigoare până la expirarea acestora.

Decizia Consiliul Birourilor vine pe fondul progreselor înregistrate de către BNAA și de autoritățile competente din Republica Moldova în aplicarea planului de acțiuni stabilit de comun acord cu CoB. CoB a evaluat recent măsurile întreprinse ca fiind satisfăcătoare, iar decizia de amânare menționată anterior are rolul de a asigura timpul necesar implementării integrale a planului de acțiuni.

Decizia de suspendare a BNAA din sistemul “Carte Verde” a fost luată de către Consiliul Birourilor în luna mai a anului trecut, urmând să își producă efectele începând cu data de 1 octombrie 2015, beneficiind însă o serie de amânări succesive.

BNAA își exprimă încrederea că progresele recente, alături de implementarea integrală a planului de măsuri agreat alături de CoB și de autoritățile din Republica Moldova vor conduce la un nivel ridicat de protecție a asiguraților și păgubiților și la menținerea BNAA ca membru cu drepturi depline în Sistemul “Carte Verde”.

Comunicat de presă privind ”Carte Verde”

din .

Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule a întreprins măsuri provizorii în cazul suspendării din Sistemul „Carte Verde”

Referitor la informaţiile apărute recent în mass-media, potrivit cărora Biroul Naţional al Asiguratorilor de Autovehicule (BNAA) din Moldova este suspendat, începând cu data de 1 aprilie 2016, din Sistemul Internaţional de Asigurări „Carte Verde”, BNAA face următoarele precizări:

În data de 30 noiembrie 2015, Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule a adoptat o decizie prin care suspendă emiterea poliţelor „Carte Verde” cu începutul asigurării de la 1 aprilie 2016 şi cu sfârşitul asigurării după data de 31 decembrie 2016.

Decizia adoptată de către Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule a fost luată în conformitate cu prevederile statutului actual în cadrul Sistemului Internaţional „Carte Verde” și vine să răspundă unor cerințe de procedură care se impun în acest context. Aceastaeste o măsură preventivă, care are ca scop asigurarea protecției consumatorilor, dar și a stabilității financiare a companiilor de asigurare din Moldova care emit „Carte Verde”.

Precizăm că la Adunarea Generală a membrilor Consiliului Birourilor, care a avut loc în luna mai 2015, a fost adoptată decizia de a suspenda Biroul din Republica Moldova din Sistemul „Carte Verde”, începând cu data de 1 octombrie 2015. Ulterior, ca urmare a măsurilor întreprinse de către BNAA şi de către autorităţile competente ale Republicii Moldova, Consiliul Birourilor de la Bruxelles a amânat data intrării în vigoare a dispoziţiei de suspendare până la 1 aprilie 2016, stabilind o perioadă de monitorizare. BNAA și autoritățile din Moldova întreprind toate măsurile necesare pentru a se conforma exigențelor Consiliului Birourilor de la Bruxelles, astfel încât să fie anulată suspendarea Moldovei din Sistemul „Carte Verde” începând cu 1 aprilie 2016.

Totodată, BNAA precizează că toate poliţele „Carte Verde” emise de către asigurătorii din Moldova până în prezent dar și cele care vor fi emise până în data de 1 aprilie 2016, și care nu depășesc ca perioadă de asigurare 31 decembrie 2016 rămân valabile până la expirarea lor, fără a fi necesară rezilierea contractelor.

În acest context, BNAA își asumă, alături de autoritățile competente din Republica Moldova, asigurarea îndeplinirii necondiţionate a recomandărilor înaintate de Consiliul Birourilor în direcția stabilității pieței de profil și funcţionării acesteia în strictă corespundere cu prevederile deciziilor adoptate de către Consiliul Birourilor, până la adoptarea unor noi dispoziţii în acest sens, la începutul lunii martie 2016.

*********
Despre BNAA

Biroul Naţional al Asiguratorilor de Autovehicule din Moldova este membru al Consiliului Birourilor, cu sediul la Bruxelles, ce are calitatea de asociaţie internaţională a birourilor naţionale din statele membre ale Sistemului internaţional de asigurare „Carte Verde”, care administrează şi coordonează relaţiile între birourile naţionale privind asigurarea „Carte Verde”. În Moldova sunt autorizate să vândă polițe Carte Verde următoarele companii: ACORD Grup, ASITO, DONARIS VIG, GRAWE CARAT Asigurări, MOLDASIG, MOLDCARGO, MOLDOVA-ASTROVAZ, KLASSIKA Asigurări, ALLIANCE Insurance Group și ASTERRA Grup.