Consiliul de Administratie in componenta noua.

din .

În cadrul Adunării Generale extraordinare a membrilor Biroului Naţional, care s-a desfăşurat la data de 16 iunie 2015, a fost ales Consiliul de Administraţie în componenţa nouă. În componenţa Consiliului de Administraţie au fost aleşi reprezentanţii membrilor cu drepturi depline:

  • d-na Veronica MALCOCI - administratorul CA "Grawe Carat Asigurări" S.A.
  • d-l Victor GAICIUC – administratorul CA ”Acord Group” S.A.
  • d-l Dinu GHERASIM – administratorul CA ”Donaris Vienna Insurance Group” S.A.
  • d-l Vladimir ȘTIRBU - administratorul SAR ”Moldcargo” S.A.
  • d-na Cristina DOLGHI - administratorul CA ”Klassika Asigurări” S.A.
  • d-l Mihail PANFILII – administratorul CA ”Auto Siguranta” S.A.

La prima şedinţă organizatorică din 16 iunie 2015 a Consiliului de Administraţie în componenţa nouă, Preşedinte al Consiliului de Administraţie a fost ales d-l Dinu GHERASIM.