Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule anunță concurs de selectare a persoanelor pentru ocuparea funcțiilor de AUDITOR INTERN, JURIST, SPECIALIST SECURITATE

din .

Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule din Moldova anunță concurs de selectare a persoanelor pentru ocuparea, pe o perioadă nedeterminată, a funcțiilor de

AUDITOR INTERN, JURIST, SPECIALIST SECURITATE al Biroului.

 

AUDITOR INTERN:

Funcţia de bază constă în evaluarea independentă şi obiectivă a activităţilor desfășurate de Biroul Național prin aplicarea sistematică şi ordonată a metodelor de evaluare şi perfecţionare a proceselor de control intern.

Responsabilități:

 • Implementarea funcției de audit intern în cadrul Biroului Național;
 • Elaborarea planurilor anuale de audit intern;
 • Efectuarea activităților de audit intern aferente;
 • Raportarea asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile de auditor intern.

Cerințe față de candidat:

 • Studii universitare de licență în domeniul economic și/sau financiar-contabil;
 • Experiență minim de 3 ani în audit intern/audit în domeniul financiar/control intern;
 • Cunoștințe de operare avansată la calculator;
 • Cunoașterea limbii engleze, scris și comunicare, nivel mediu;
 • Abilități de organizare, planificare, analiză și sinteză;
 • Orientare spre obiective și rezultate, integritate și onestitate.

JURIST/MANAGER RESURSE UMANE:

Funcţia de bază constă în garantarea realizării obiectivelor de bază ale Biroului Național prin implementarea și monitorizarea programelor de activitate prevăzute de actele normative din domeniul asigurării de răspundere civilă auto și de Statutul BNAA.

Responsabilități:

 • Operează modificări la nivelul actului constitutiv și al actelor interne de activitate;
 • Examinează și se expune din punct de vedere juridic în procesul de soluționare a dosarelor de daune instrumentate de Biroul Național;
 • Asigură perfectarea actelor juridice ce privesc soluționarea litigiilor la etapa amiabilă/ judecării cauzei/ la etapa executării hotărârii instanței de judecată, după caz;
 • Ține evidența dosarelor de daună aflate în procedura instanțelor de judecată;
 • Îndeplinește acţiunile ce ţin de organizarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor vacante, dezvoltarea personalului, managementul resurselor umane, precum și asigură executarea legislaţiei la angajarea/eliberarea în/din funcţie, etc.;

Cerințe față de candidat:

 • Studii universitare de licență în domeniul juridic;
 • Experiență minim de 3 ani în domeniul juridic;
 • Cunoștințe de operare avansată la calculator;
 • Cunoașterea limbii engleze, scris și comunicare, nivel mediu;
 • Abilități de organizare, planificare, analiză și sinteză;
 • Orientare spre obiective și rezultate, integritate și onestitate.

SPECIALIST SECURITATE:

Funcţia de bază constă în activitatea individuală de urmărire și identificare a cazurilor de falsificare/deținere/confecționare ilegală/utilizare a certificatelor de asigurare Carte Verde/a persoanelor/grupurilor implicate.

Responsabilități:

 • Evaluează sistemele de securitate a certificatelor de asigurare Carte Verde și elaborează/propune noi măsuri de sporire a protecției acestora;
 • Ține evidența cazurilor de falsificare a certificatelor Carte Verde și a subiectelor responsabile de falsificarea polițelor/certificatelor respective;
 • Colaborează/informează/sesizează organele de urmărire penală în vederea constatării descoperirii și urmăririi faptelor de fals al certificatelor de asigurare Carte Verde, precum și cu toate autoritățile internaționale implicate în sistemul de securitate a certificatelor de asigurare Carte Verde;
 • Efectuează verificarea procesului de regularizare a daunelor pe toate tipurile de cauze;
 • Investighează cazurile de fraudare în asigurări prin simularea producerii accidentelor rutiere, pretindere ilegală a despăgubirilor, cu prezentarea rapoartelor către conducerea Biroului, etc.;

Cerințe față de candidat:

 • Studii universitare de licență;
 • Experiență minim de 5 ani în activitatea organelor de drept;
 • Cunoștințe de operare avansată la calculator;
 • Cunoașterea limbii engleze, scris și comunicare, nivel mediu;
 • Abilități de organizare, planificare, analiză și sinteză;
 • Orientare spre obiective și rezultate, integritate și onestitate.

Persoanele interesate sunt invitate să depună cererile de angajare, însoțite de o scrisoare de intenție și Curriculum Vitae, cu menționarea postului pretins, pe adresa Biroului Național: str. M. Kogălniceanu 16, mun. Chișinău, sau în format electronic, pe adresa de e-mail: bnaa@mdl.net, copie(cc): diana.morteanu@bnaa.md , până la data de 15 iulie 2017.

Vor fi contactați pentru susținerea interviului doar candidații selectați.

Informații suplimentare la tel: 022 221 970