Contactați-ne: (373) 22 221970

ANUNȚ privind selectarea Comisiei de Cenzori (Cenzorului) pentru efectuarea auditului intern al Biroului Național al Asigurătorilor de Autovehicule

din .

Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule (în continuare Biroul Naţional, BNAA) este o asociaţie profesională, necomercială, constituită prin comunitate de interese, cu statut de persoană juridică, bazată pe principiul apartenenţei obligatorii a asigurătorilor de răspundere civilă auto în calitate de membru, care îndeplineşte prerogativele şi atribuţiile de Birou Naţional al Republicii Moldova în Consiliul Birourilor Sistemului Internaţional de Asigurare Carte Verde.

Potrivit art.30 alin.(2) al Legii nr.414-XVI din 22.12.2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, Biroul Naţional îşi desfăşoară activitatea în baza propriului Statut (www.bnaa.md), a Legii menţionate, Regulamentului General al Consiliului Birourilor Carte Verde din Brussels (www.cobx.org) şi actelor normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, în calitate de autoritate de supraveghere (www.cnpf.md).

Atribuţiile principale ale Biroului Naţional sunt:

1.    să administreze şi să utilizeze mijloacele Fondului de protecţie a victimelor străzii şi cele ale Fondului de compensare, constituite conform Legii nr.414-XVI din 22.12.2006;

2.    să instrumenteze şi să lichideze, direct sau prin intermediar, daunele cauzate în accidente de autovehicul produse pe teritoriul Republicii Moldova, potrivit Regulamentului General al Consiliului Birourilor Carte Verde.

În corespundere cu art.43 și art.44 alin.(2) din Statutul BNAA, controlul asupra activității Biroului Național se exercită de către Comisia de cenzori (Cenzor), aleasă pe un mandat de 2 ani și ale cărei atribuții pot fi delegate societății de auditsau auditorului întreprinzător individual, care deţin licenţă pentru activitatea de audit şi/sau certificat de calificare al auditorului în domeniul asigurărilor, în baza hotărârii Adunării Generale a Membrilor BNAA şi a contractului de audit încheiat.

În acest sens, Biroul Național solicită entităților/persoanelor interesate să prezinte o ofertă scrisă pentru efectuarea auditului intern al activității Biroului Naţional pentru anul 2017, prin evaluarea managementului riscurilor, a caracterului adecvat și a eficacității sistemelor și a procedurilor interne aferente.

Vom fi recunoscători pentru remiterea unei oferte în adresa Biroului Național (bnaa@mdl.net, adresa poștală: MD-2001, str. M. Kogălniceanu 16, mun. Chișinău,) în termen cât mai restrâns posibil, până la data de 14.08.2017.

Vă mulţumim anticipat şi Vă rugăm să ne contactaţi în cazul în care sunt necesare informații suplimentare pentru întocmirea ofertei (mob: 069987994, contabil BNAA ).