Contactați-ne: (373) 22 221970

Anunț privind selectarea companiei ce va efectua auditul extern al Biroului Național al Asiguratorilor de Autovehicule

din .

I.        Informație generală cu privire la activitatea desfășurată de către Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule

Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule (in continuare Biroul Național) este o asociație profesională, necomercială, constituită prin comunitate de interese, cu statut de persoană juridică, bazată pe principiul apartenenței obligatorii a asigurătorilor de răspundere civilă auto in calitate de membru, care îndeplinește prerogativele și atribuțiile de Birou Național al Republicii Moldova în Consiliul Birourilor Sistemului Internațional de Asigurare “Carte Verde”.

Potrivit art.30 alin.(2) al Legii nr.414-XVI din 22.12.2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (Legea nr.414/2006), Biroul Național își desfășoară activitatea în baza propriului Statut (www.bnaa.md), a Legii actelor normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, în calitate de autoritate de supraveghere (www.cnpf.md).

Unele din atribuțiile principale ale Biroului Național sunt:

  • administrarea și utilizarea mijloacelor Fondului de protecție a victimelor străzii și cele ale Fondului de compensare, constituite conform Legii nr.414-XVI din 22.12.2006;
  • instrumentarea și lichidarea, direct sau prin intermediar, a daunelor cauzate în accidente de autovehicul produse pe teritoriul Republicii Moldova, potrivit Regulamentului general al Consiliului Birourilor.

II.       Obiectivul concursului

            Obiectivul efectuării concursului este expunerea opiniei profesionale privind corectitudinea evidenței contabile și veridicitatea rapoartelor financiare anuale pentru perioada de activitate a Biroului Național pe perioada 01 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018.

În corespundere cu art.35 alin. (3) din Legea nr.414/2006, Activitatea Biroului Național este supusă anual unui control obligatoriu de audit extern.

            Prin urmare, art.31 alin(2) lit.(b) din Legea nr.414/2006 stabilește că BNAA prezintă autorității de supraveghere “…raportul de audit extern efectuat de către o societate de audit sau de către un auditor întreprinzător individual, care dețin licență pentru activitatea de audit și/sau certificat de calificare al auditorului în domeniul asigurărilor, cu publicarea pe pagina sa web oficială”.

Luând în considerație cele expuse mai sus, solicităm respectuos să prezentați o ofertă scrisă pentru efectuarea auditului extern al activității și a rapoartelor financiare ale Biroului Național pentru anul 2018.

Vom fi recunoscători pentru recepționarea unui răspuns la prezenta cerere de ofertă până la data de 5 iulie 2018 (bnaa@mdl.net, adresa poștală: MD-2001, str. M. Kogălniceanu 16, mun. Chișinău).

Vă mulțumim anticipat și Vă rugăm să ne contactați în cazul în care sunt necesare informații suplimentare pentru întocmirea ofertei (contabil BNAA tel: 069 987 994).

Cerere de ofertă adresată următoarelor companii:

ICS KPMG Moldova S.R.L.

DELOITTE & TOUCHE S.R.L.

ICS ERNST & YOUNG S.R.L.

ICS Pricewaterhouse Coopers Audit