Contactați-ne: (373) 22 221970

Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule din Moldova anunță plungirea concursului de alegere a persoanei pentru ocuparea funcției de DIRECTOR EXECUTIV al Biroului.

din .

Funcția de bază constă în gestionarea întregii activități executive și operaționale a Biroului Național, fiind obligat să asigure realizarea scopurilor statutare atât în raport cu prerogativele și atribuțiile Biroului Național în Sistemul Internațional de Asigurare “Carte Verde”, cât și în raport cu atribuțiile de administrator al Fondului de Protecție a Victimelor Străzii.

Responsabilități:

 • Reprezentarea fără mandat a Biroului Național în raporturile cu terții, cu instanțele judecătorești și cu alte organizații autohtone și internaționale;
 • Îndeplinirea atribuțiilor exprese în scopul reprezentării Biroului Național în cadrul negocierilor și angajamentelor internaționale;
 • Gestionarea cu diligență a fondurilor existente în cadrul Biroului Național;
 • Cooperarea permanentă cu Birourile semnatare ale Regulamentului General și cu organele de conducere ale Consiliului Birourilor;
 • Îndeplinirea tuturor sarcinilor și atribuțiilor stipulate în Legislația din domeniu și în Statutul Biroului Național;

Cerințe față de candidat:

 • Studii universitare în domeniul financiar-economic și/ sau juridic și minimum cinci ani experiență în muncă în sfera de activitate economică, financiară sau în sectorul bancar sau studii universitare și cel puțin cinci ani de experiență în domeniul financiar economic, dintre care cel puțin 2 ani de experiență în domeniul asigurărilor;
 • Să nu aibă antecedente penale și alte infracțiuni prevăzute de legislație, confirmat prin prezentarea cazierului juridic;
 • Să nu aibă interdicție să activeze în cadrul asigurătorilor/ reasigurătorilor sau altor instituții financiare;
 • Să corespundă altor criterii, conform Legislației în vigoare;
 • Să aibă o reputație de afaceri impecabilă;

Persoanele interesate sunt invitate să depună cererile de înscriere, însoțite de:

 • Scrisoare de intenție
 • Curriculum Vitae, cu menționarea postului pretins;

pe adresa Biroului Național: str. M. Kogălniceanu 16, mun. Chișinău, sau în format electronic, pe adresa de e-mail: bnaa@mdl.net până la data de 20 decembrie 2018.