Contactați-ne: (373) 22 221970

Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule anunță organizarea unui tender de selectare a unei societăți de prestare a serviciilor juridice, inclusiv reprezentare în cadrul BNAA

din .

Evaluarea ofertelor va avea loc la 15 ianuarie 2019, în cadrul Adunării Generale a Membrilor BNAA.

Ofertele se vor prezenta până la 10 ianuarie 2019, pe adresa mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, nr.16, ap.1, tel. 0 (22) 22 19 70.

Oferta câștigătoare se va aprecia conform următoarele criterii:

 

Cerințele de calificare necesare în vederea contractării serviciilor de asistență juridică:

 

 1. Specialiștii companiilor participante urmează să dispună de experienţă relevantă de minim 5-7 ani în domeniul juridic de drept civil, public, penal, administrativ și internațional.
 2. Să deţină un portofoliu de servicii prestate în domeniul asigurărilor, precum și să dispună de reputaţie ireproșabilă în Republica Moldova.
 3. Echipa companiei participante trebuie să includă obligatoriu specialişti cu competenţe şi experienţă în domeniul asigurărilor (inclusiv în sistemul Carte Verde), inclusiv în partea urmăririi, încasării creanțelor și restituirii despăgubirii în ordin de regres/subrogare.
 4. Membrii echipei trebuie să cunoască limba română și rusă.
 5. Compania trebuie să dispună de un indicator de succes al cîștigului litigiilor judiciare de cel puțin 60% din numărul total de litigii gestionate de aceasta pe parcursul ultimilor 3 ani;
 6. Se consideră o prioritate Experiența companiei în partea reprezentării în instanțele de nivel European.

 

În vederea contractării, Compania urmează să prezinte următoarele acte:

 

 • Oferta comercială a companiei în vederea colaborării;
 • Extrasul recent din Registrul de stat al persoanelor juridice şi al întreprinzătorilor individuali;
 • Licenţa pentru activitatea permisă;
 • Copia certificatului de înregistrare ca plătitor TVA (în cazul firmelor plătitoare de TVA);
 • Informația despre membrii echipei cu indicarea obligatorie a experienței și licenței deținute.