Contactați-ne: (373) 22 221970

Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule anunță concurs de selectare a persoanelor pentru ocuparea funcțiilor de AUDITOR INTERN, JURIST, SPECIALIST SECURITATE

din .

Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule din Moldova anunță concurs de selectare a persoanelor pentru ocuparea, pe o perioadă nedeterminată, a funcțiilor de

AUDITOR INTERN, JURIST, SPECIALIST SECURITATE al Biroului.

 

AUDITOR INTERN:

Funcţia de bază constă în evaluarea independentă şi obiectivă a activităţilor desfășurate de Biroul Național prin aplicarea sistematică şi ordonată a metodelor de evaluare şi perfecţionare a proceselor de control intern.

Responsabilități:

  • Implementarea funcției de audit intern în cadrul Biroului Național;
  • Elaborarea planurilor anuale de audit intern;
  • Efectuarea activităților de audit intern aferente;
  • Raportarea asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile de auditor intern.

Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule din Republica Moldova menține calitatea de membru în cadrul sistemului „Carte Verde”

din .

Adunarea Generală a membrilor Consiliului Birourilor „Carte Verde” de la Bruxelles, care s-a desfășurat astăzi, 2 iunie 2016, în or. Tallinn, Estonia a decis revocarea deciziei de suspendare a BNAA din Sistemul „Carte Verde”.

Astfel, Republicii Moldova i se păstrează calitatea de membru monitorizat al Sistemului Internațional „Carte Verde” cu condiția executării iminente a măsurilor ce vor redresa stabilitatea și siguranța financiară a BNAA cu implicarea autorităților Republicii Moldova.

Prin urmare, Consiliul Birourilor de la Bruxelles a acordat un credit de încredere Biroului din Moldova, facilitând astfel transportul transfrontalier a cetățenilor Republicii Moldova care nu vor mai avea restricții de procurare a asigurărilor „Carte Verde” pentru a călători în străinătate.

Biroului Național al Asigurătorilor de Autovehicule din Republica Moldova rămâne în sistemul „Carte Verde” și după 1 aprilie 2016

din .

Consiliul Birourilor (CoB), instituția europeană cu sediul la Bruxelles, gestionar al sistemului internațional de asigurări „Carte Verde”, a hotărât amânarea deciziei de suspendare a Biroului Național al Asigurătorilor de Autovehicule din Republica Moldova(BNAA)din sistemul “Carte Verde”, până la ședința Adunării Generale a membrilor săi, programată să aibă loc la începutul lunii iunie a.c.

Comunicat de presă privind ”Carte Verde”

din .

Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule a întreprins măsuri provizorii în cazul suspendării din Sistemul „Carte Verde”

Referitor la informaţiile apărute recent în mass-media, potrivit cărora Biroul Naţional al Asiguratorilor de Autovehicule (BNAA) din Moldova este suspendat, începând cu data de 1 aprilie 2016, din Sistemul Internaţional de Asigurări „Carte Verde”, BNAA face următoarele precizări:

Consiliul de Administratie in componenta noua.

din .

În cadrul Adunării Generale extraordinare a membrilor Biroului Naţional, care s-a desfăşurat la data de 16 iunie 2015, a fost ales Consiliul de Administraţie în componenţa nouă. În componenţa Consiliului de Administraţie au fost aleşi reprezentanţii membrilor cu drepturi depline:

  • d-na Veronica MALCOCI - administratorul CA "Grawe Carat Asigurări" S.A.
  • d-l Victor GAICIUC – administratorul CA ”Acord Group” S.A.
  • d-l Dinu GHERASIM – administratorul CA ”Donaris Vienna Insurance Group” S.A.
  • d-l Vladimir ȘTIRBU - administratorul SAR ”Moldcargo” S.A.
  • d-na Cristina DOLGHI - administratorul CA ”Klassika Asigurări” S.A.
  • d-l Mihail PANFILII – administratorul CA ”Auto Siguranta” S.A.

La prima şedinţă organizatorică din 16 iunie 2015 a Consiliului de Administraţie în componenţa nouă, Preşedinte al Consiliului de Administraţie a fost ales d-l Dinu GHERASIM.