Contactați-ne: (373) 22 221970

Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule anunță organizarea unui tender de selectare a unei societăți de prestare a serviciilor juridice, inclusiv reprezentare în cadrul BNAA

din .

Evaluarea ofertelor va avea loc la 15 ianuarie 2019, în cadrul Adunării Generale a Membrilor BNAA.

Ofertele se vor prezenta până la 10 ianuarie 2019, pe adresa mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, nr.16, ap.1, tel. 0 (22) 22 19 70.

Oferta câștigătoare se va aprecia conform următoarele criterii:

 

Cerințele de calificare necesare în vederea contractării serviciilor de asistență juridică:

 

 1. Specialiștii companiilor participante urmează să dispună de experienţă relevantă de minim 5-7 ani în domeniul juridic de drept civil, public, penal, administrativ și internațional.
 2. Să deţină un portofoliu de servicii prestate în domeniul asigurărilor, precum și să dispună de reputaţie ireproșabilă în Republica Moldova.
 3. Echipa companiei participante trebuie să includă obligatoriu specialişti cu competenţe şi experienţă în domeniul asigurărilor (inclusiv în sistemul Carte Verde), inclusiv în partea urmăririi, încasării creanțelor și restituirii despăgubirii în ordin de regres/subrogare.
 4. Membrii echipei trebuie să cunoască limba română și rusă.
 5. Compania trebuie să dispună de un indicator de succes al cîștigului litigiilor judiciare de cel puțin 60% din numărul total de litigii gestionate de aceasta pe parcursul ultimilor 3 ani;
 6. Se consideră o prioritate Experiența companiei în partea reprezentării în instanțele de nivel European.

 

În vederea contractării, Compania urmează să prezinte următoarele acte:

 

 • Oferta comercială a companiei în vederea colaborării;
 • Extrasul recent din Registrul de stat al persoanelor juridice şi al întreprinzătorilor individuali;
 • Licenţa pentru activitatea permisă;
 • Copia certificatului de înregistrare ca plătitor TVA (în cazul firmelor plătitoare de TVA);
 • Informația despre membrii echipei cu indicarea obligatorie a experienței și licenței deținute.

Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule din Moldova anunță plungirea concursului de alegere a persoanei pentru ocuparea funcției de DIRECTOR EXECUTIV al Biroului.

din .

Funcția de bază constă în gestionarea întregii activități executive și operaționale a Biroului Național, fiind obligat să asigure realizarea scopurilor statutare atât în raport cu prerogativele și atribuțiile Biroului Național în Sistemul Internațional de Asigurare “Carte Verde”, cât și în raport cu atribuțiile de administrator al Fondului de Protecție a Victimelor Străzii.

Responsabilități:

 • Reprezentarea fără mandat a Biroului Național în raporturile cu terții, cu instanțele judecătorești și cu alte organizații autohtone și internaționale;
 • Îndeplinirea atribuțiilor exprese în scopul reprezentării Biroului Național în cadrul negocierilor și angajamentelor internaționale;
 • Gestionarea cu diligență a fondurilor existente în cadrul Biroului Național;
 • Cooperarea permanentă cu Birourile semnatare ale Regulamentului General și cu organele de conducere ale Consiliului Birourilor;
 • Îndeplinirea tuturor sarcinilor și atribuțiilor stipulate în Legislația din domeniu și în Statutul Biroului Național;

Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule din Moldova anunță concurs de selectare a persoanei pentru ocuparea funcției de DIRECTOR EXECUTIV al Biroului

din .

Funcția de bazăconstă în gestionarea întregii activități executive și operaționale a Biroului Național, fiind obligat să asigure realizarea scopurilor statutare atât în raport cu prerogativele și atribuțiile Biroului Național în Sistemul Internațional de Asigurare “Carte Verde”, cât și în raport cu atribuțiile de administrator al Fondului de Protecție a Victimelor Străzii.

Responsabilități:

 • Reprezentarea fără mandat a Biroului Național în raporturile cu terții, cu instanțele judecătorești și cu alte organizații autohtone și internaționale;
 • Îndeplinirea atribuțiilor exprese în scopul reprezentării Biroului Național în cadrul negocierilor și angajamentelor internaționale;
 • Gestionarea cu diligență a fondurilor existente în cadrul Biroului Național;
 • Cooperarea permanentă cu Birourile semnatare ale Regulamentului General și cu organele de conducere ale Consiliului Birourilor;
 • Îndeplinirea tuturor sarcinilor și atribuțiilor stipulate în Legislația din domeniu și în Statutul Biroului Național;

Cerințe față de candidat:

 • Studii universitare în domeniul financiar-economic și/ sau juridic și minimum cinci ani experiență în muncă în sfera de activitate economică, financiară sau în sectorul bancar sau studii universitare și cel puțin cinci ani de experiență în domeniul financiar economic, dintre care cel puțin 2 ani de experiență în domeniul asigurărilor;
 • Să nu aibă antecedente penale și alte infracțiuni prevăzute de legislație, confirmat prin prezentarea cazierului juridic;
 • Să nu aibă interdicție să activeze în cadrul asigurătorilor/ reasigurătorilor sau altor instituții financiare;
 • Să corespundă altor criterii, conform Legislației în vigoare;
 • Să aibă o reputație de afaceri impecabilă;

Persoanele interesate sunt invitate să depună cererile de angajare însoțite de:

 • Scrisoare de intenție
 • Curriculum Vitae, cu menționarea postului pretins;

pe adresa Biroului Național: str. M. Kogălniceanu 16, mun. Chișinău, sau în format electronic, pe adresa de e-mail: bnaa@mdl.net până la data de 26 noiembrie 2018.

BNAA: Ieșirea Moldovei din procedura de monitorizare a Biroului Carte Verde se poate realiza doar prin efortul comun al asiguratorilor

din .

BNAA: Ieșirea Moldovei din procedura de monitorizare a Biroului Carte Verde se poate realiza doar prin efortul comun al asiguratorilor

Declarația a fost făcută cu ocazia unui interviu acordat în cadrul Forumului Internațional de Asigurări si Reasigurări - FIAR, desfășurat in perioada 13-16 mai la București, Romania.

Amintim că Moldova a intrat în sistemul Carte Verde în anul 2001, iar până în 2009 a deținut calitatea de membru tranzitoriu. Ulterior a fost decisa intrarea într-un proces de monitorizare, calitate menținută până în prezent. De asemenea, în octombrie 2015, Moldova a fost suspendată din sistem, decizie revocată ulterior in iunie 2016. De asemenea, in 2017, a fost luată decizia Consiliului Birourilor de prelungire a perioadei de monitorizare pentru Moldova cu 3 ani.

Anunț privind selectarea companiei ce va efectua auditul extern al Biroului Național al Asiguratorilor de Autovehicule

din .

I.        Informație generală cu privire la activitatea desfășurată de către Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule

Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule (in continuare Biroul Național) este o asociație profesională, necomercială, constituită prin comunitate de interese, cu statut de persoană juridică, bazată pe principiul apartenenței obligatorii a asigurătorilor de răspundere civilă auto in calitate de membru, care îndeplinește prerogativele și atribuțiile de Birou Național al Republicii Moldova în Consiliul Birourilor Sistemului Internațional de Asigurare “Carte Verde”.