Contactați-ne: (373) 22 221970

Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule din Moldova anunță plungirea concursului de alegere a persoanei pentru ocuparea funcției de DIRECTOR EXECUTIV al Biroului.

din .

Funcția de bază constă în gestionarea întregii activități executive și operaționale a Biroului Național, fiind obligat să asigure realizarea scopurilor statutare atât în raport cu prerogativele și atribuțiile Biroului Național în Sistemul Internațional de Asigurare “Carte Verde”, cât și în raport cu atribuțiile de administrator al Fondului de Protecție a Victimelor Străzii.

Responsabilități:

 • Reprezentarea fără mandat a Biroului Național în raporturile cu terții, cu instanțele judecătorești și cu alte organizații autohtone și internaționale;
 • Îndeplinirea atribuțiilor exprese în scopul reprezentării Biroului Național în cadrul negocierilor și angajamentelor internaționale;
 • Gestionarea cu diligență a fondurilor existente în cadrul Biroului Național;
 • Cooperarea permanentă cu Birourile semnatare ale Regulamentului General și cu organele de conducere ale Consiliului Birourilor;
 • Îndeplinirea tuturor sarcinilor și atribuțiilor stipulate în Legislația din domeniu și în Statutul Biroului Național;

Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule din Moldova anunță concurs de selectare a persoanei pentru ocuparea funcției de DIRECTOR EXECUTIV al Biroului

din .

Funcția de bazăconstă în gestionarea întregii activități executive și operaționale a Biroului Național, fiind obligat să asigure realizarea scopurilor statutare atât în raport cu prerogativele și atribuțiile Biroului Național în Sistemul Internațional de Asigurare “Carte Verde”, cât și în raport cu atribuțiile de administrator al Fondului de Protecție a Victimelor Străzii.

Responsabilități:

 • Reprezentarea fără mandat a Biroului Național în raporturile cu terții, cu instanțele judecătorești și cu alte organizații autohtone și internaționale;
 • Îndeplinirea atribuțiilor exprese în scopul reprezentării Biroului Național în cadrul negocierilor și angajamentelor internaționale;
 • Gestionarea cu diligență a fondurilor existente în cadrul Biroului Național;
 • Cooperarea permanentă cu Birourile semnatare ale Regulamentului General și cu organele de conducere ale Consiliului Birourilor;
 • Îndeplinirea tuturor sarcinilor și atribuțiilor stipulate în Legislația din domeniu și în Statutul Biroului Național;

Cerințe față de candidat:

 • Studii universitare în domeniul financiar-economic și/ sau juridic și minimum cinci ani experiență în muncă în sfera de activitate economică, financiară sau în sectorul bancar sau studii universitare și cel puțin cinci ani de experiență în domeniul financiar economic, dintre care cel puțin 2 ani de experiență în domeniul asigurărilor;
 • Să nu aibă antecedente penale și alte infracțiuni prevăzute de legislație, confirmat prin prezentarea cazierului juridic;
 • Să nu aibă interdicție să activeze în cadrul asigurătorilor/ reasigurătorilor sau altor instituții financiare;
 • Să corespundă altor criterii, conform Legislației în vigoare;
 • Să aibă o reputație de afaceri impecabilă;

Persoanele interesate sunt invitate să depună cererile de angajare însoțite de:

 • Scrisoare de intenție
 • Curriculum Vitae, cu menționarea postului pretins;

pe adresa Biroului Național: str. M. Kogălniceanu 16, mun. Chișinău, sau în format electronic, pe adresa de e-mail: bnaa@mdl.net până la data de 26 noiembrie 2018.

BNAA: Ieșirea Moldovei din procedura de monitorizare a Biroului Carte Verde se poate realiza doar prin efortul comun al asiguratorilor

din .

BNAA: Ieșirea Moldovei din procedura de monitorizare a Biroului Carte Verde se poate realiza doar prin efortul comun al asiguratorilor

Declarația a fost făcută cu ocazia unui interviu acordat în cadrul Forumului Internațional de Asigurări si Reasigurări - FIAR, desfășurat in perioada 13-16 mai la București, Romania.

Amintim că Moldova a intrat în sistemul Carte Verde în anul 2001, iar până în 2009 a deținut calitatea de membru tranzitoriu. Ulterior a fost decisa intrarea într-un proces de monitorizare, calitate menținută până în prezent. De asemenea, în octombrie 2015, Moldova a fost suspendată din sistem, decizie revocată ulterior in iunie 2016. De asemenea, in 2017, a fost luată decizia Consiliului Birourilor de prelungire a perioadei de monitorizare pentru Moldova cu 3 ani.

Anunț privind selectarea companiei ce va efectua auditul extern al Biroului Național al Asiguratorilor de Autovehicule

din .

I.        Informație generală cu privire la activitatea desfășurată de către Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule

Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule (in continuare Biroul Național) este o asociație profesională, necomercială, constituită prin comunitate de interese, cu statut de persoană juridică, bazată pe principiul apartenenței obligatorii a asigurătorilor de răspundere civilă auto in calitate de membru, care îndeplinește prerogativele și atribuțiile de Birou Național al Republicii Moldova în Consiliul Birourilor Sistemului Internațional de Asigurare “Carte Verde”.

ANUNȚ privind selectarea Comisiei de Cenzori (Cenzorului) pentru efectuarea auditului intern al Biroului Național al Asigurătorilor de Autovehicule

din .

Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule (în continuare Biroul Naţional, BNAA) este o asociaţie profesională, necomercială, constituită prin comunitate de interese, cu statut de persoană juridică, bazată pe principiul apartenenţei obligatorii a asigurătorilor de răspundere civilă auto în calitate de membru, care îndeplineşte prerogativele şi atribuţiile de Birou Naţional al Republicii Moldova în Consiliul Birourilor Sistemului Internaţional de Asigurare Carte Verde.