Please enable JS

Procedura de constatare amiabilă de accident

Aug 24, 2020/Informații utile

CONSTATARE AMIABILĂ DE ACCIDENT

Constatare amiabilă a accidentului de autovehicul este o procedură simplificată de documentare a accidentului de autovehicul soldat doar cu daune materiale prin completarea şi semnarea, de către conducătorii de autovehicule implicaţi, a formularului – tip stabilit de autoritatea de supraveghere.

Această procedură este aplicabilă în Republica Moldova în conformitate cu Legea nr.16 din 15.02.2019 pentru modificarea unor acte legislative, în vigoare din 08.03.2019 (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 08.03.2019, Nr.86-92, Art.146), iar pentru deţinătorii de asigurare “Carte Verde” procedura se aplică după expirarea a 24 de luni de la data intrării în vigoare.

 

Procedura de constatare amiabilă de accident:

Procedura se aplică cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:

a) în accident sunt implicate doar două autovehicule;

b) accidentul este soldat cu daune materiale nesemnificative de până la 15.000 lei;

c) accidentul nu s-a soldat cu vătămări corporale și/sau cu deteriorarea altor bunuri (de exemplu, instalații rutiere, piloni, garduri, clădiri);

d) persoana răspunzătoare de producerea accidentului își recunoaște vinovăția;
e) conducătorii de autovehicule implicați în accident au peosibilitatea tehnică de a fotografia locul accidentului rutier sau de a înregistra datele martorilor (dacă aceștia există).

Recomandări pentru părțile implicate în accident:

  1. Faceţi fotografii la locul accidentului: panorama generală a accidentului, numerele de înmatriculare și părțile avariate ale autovehiculelor, urmele de frânare și de cioburi la fața locului şi să noteze datele martorilor ;
  2. Preluaţi datele martorilor (dacă aceștia există);
  3. Completați formularul „Constatare amiabilă de accident” în mod lizibil şi complet, fără date contradictorii sau eronate şi semnați-l;
  4. Prezentați asigurătorului RCA/Biroului Național, în termen de 2 zile lucrătoare de la data producerii accidentului, exemplarul formularului „Constatare amiabilă de accident”, completat și semnat de către ambii conducători de autovehicule implicați în accident.

 

Nota Bene! Dacă lipsește cel puțin una dintre condițiile enumerate, cu excepția condiției de la lit. b), formularul „Constatare amiabilă de accident” completat și semnat de către conducătorii de autovehicule implicați în accident devine nul, iar accidentul rutier urmează a fi documentat de către organele competente. Procedura de constatare amiabilă de accident se aplică sectorului de asigurări Carte Verde începând cu data de 08.03.2021 (în conformitate cu Legea nr.16 din 15.02.2019 pentru modificarea unor acte legislative, în vigoare din 08.03.2019).