Please enable JS

Certificatul de asigurare„Carte Verde”

Aug 24, 2020/Informații utile

Certificatul de asigurare ,,Carte Verde

Certificatul internațional  de asigurare ”Carte Verde”este un document de asigurare specific, recunoscut oficial de autoritățile guvernamentale ale statelor care au adoptat Recomandarea Națiunilor Unite, care reprezintă  în fiecare țară vizitată dovada asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudiciile rezultate din  utilizarea autovehiculului menționat  în acesta, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile în țara vizitată.
Certificatele ”Carte Verde” sunt emise sub garanția Biroului Național, iar distribuirea acestora  este  încredințată asigurătorilor membri ai acestui Birou.

 

Fiecare Birou Național oferă o garanție:

  • Guvernului său, că asigurătorul străin va respecta legislația în vigoare a țării și va plăti victimelor accidentelor rutiere despăgubiri în limita obligației legale;
  • Biroului celorlalte țări membre ale sistemului internațional Carte Verde privind onorarea obligațiilor de către asigurătorul care a asigurat răspunderea civilă a conducătorului auto care a provocat accidentul în țara lor.

 

Certificatul internațional de asigurare „Carte Verde” din toate țările are un conţinut şi o formă unificată.

Începând cu 01 iulie 2020, Consiliul Birourilor a autorizat Birourile Naţionale interesate să emită certificate de asigurare “Carte Verde” nu doar pe blancheta de culoare verde caracteristică acestui sistem, dar şi în format negru pe alb, prin transmiterea directă/poşta electronică către asigurat, a fişierelor PDF, care ulterior pot fi imprimate pe suport de hârtie, negru pe alb.

Având în vedre tendinţele de digitalizare din toate sferele de activitate, sistemul voluntar de emitere a certificatelor Carte Verde în alb-negru va fi transformat într-un sistem obligatoriu la o data recomandată de Consiliul Birourilor.

În Republica Moldova, forma şi continutul cererii de asigurare, a contractului de asigurare şi a certificatului de asigurare Carte Verde sunt aprobate prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.20/5 din 16.05.2008, conform modelului CoB.

 

Certificatele de asigurare Carte Verde se emit pentru 3 Zone de valabilitate teritorială:

Zona 1 - Ucraina;

Zona 3 - toate statele membre ale Sistemului Carte Verde.

 

Primele de asigurare se stabilesc conform Hotărârii CNPF nr. 57/13 din 28.12.2018 cu privire la primele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto şi se actualizează cel puţin o dată pe an de către autoritatea de supraveghere.

 

Conducătorul auto, cetăţean al Republicii Moldova care intenţionează să plece cu autovehiculul în afara Republicii Moldova va contracta o asigurare de răspundere civilă auto externă „Carte Verde” la oricare din companiile de asigurare licentiate pentru a practica asigurarea RCA externă ”Carte Verde”, membre ale BNAA (vezi lista membrilor titulari)

 

În cazul unui accident provocat din vina conducătorului mijlocului de transport înmatriculat în Republica Moldova, deținător al certificatului de asigurare ”Carte Verde”, despăgubirea persoanei păgubite, în numele și din contul asigurătorului care a emis certificatul de asigurare, va fi efectuată de către Biroul/corespondentul din țara locului accidentului.