Contactați-ne: (373) 22 221970

 • Unde putem procura o asigurare de răspundere civilă auto externă Carte Verde și care este termenul de valabilitate a acesteia?

  Polița de asigurare de răspundere civilă auto externă “Carte Verde” o puteți procura de la orice societate de asigurare care este membră a Biroului Național al Asigurătorilor de Autovehicule. Termenul de valabilitate a certificatului de asigurare ”Carte Verde”, la înțelegerea părților, poate fi minim pînă la 15 (cincisprezece) zile și maxim pînă la 1(unu) an.

 

 • Cum procedați în cazul unui accident produs din vina Dvs, posesor al poliței de asigurare de răspundere civilă externă ”Carte Verde” pe teritoriul unei țări străine?

  În caz de accident, produs din vina Dvs. pe teritoriul unei țări străine, este necesar ca să fie încheiat Proces-verbal de către organele de poliţie sau o Constatare Amiabilă de accident încheiată între şoferii implicaţi. Daţi o copie a documentului de asigurare de răspundere civilă ”Carte Verde” organului de poliţie sau persoanei prejudiciate. În cazul unui astfel de accident rutier persoana prejudiciată și cea vinovată se vor adresa către Biroul Naţional de Asigurare al ţării unde s-a produs accidentul. Veţi găsi adresele respective pe verso-ul documentului ”Carte Verde”.

 

 • Cum procedați în cazul cînd sunteți implicat într-un accident rutier produs pe teritoriul Republicii Moldova, din vina unui şofer care conducea un autovehicul înmatriculat într-o țară străină al cărei Birou Naţional este membru al Sistemului Carte Verde?

  În caz de accident produs din vina unui șofer care conducea un autovehicul înmatriculat într-o țară străină este necesar ca să fie încheiat Proces-verbal de către organele de poliţie. Apoi trebuie să se obţină o copie de pe documentul de asigurare ”Carte Verde” al autovehiculului din străinătate. Persoana păgubită în urma accidentului, cu copiile de pe Actele autentificate de la Poliție și copia de pe polița de asigurare ”Cartea Verde”, se va adresa către Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule din Republica Moldova.

 

 • Cum procedați în cazul cînd sunteți implicat într-un accident rutier produs pe teritoriul Republicii Moldova, din vina unui şofer care conducea un autovehicul al cărui posesor nu a respectat obligația de asigurare obligatorie a răspunderii civile pentru pagube produse de autovehicule (AORC) sau unde autovehiculul este neidentificat sau obținut pe cale ilicită?

  Drepturile persoanelor păgubite prin accidente de autovehicule, în care autovehiculul și/sau autorul accidentului au rămas neidentificați sau posesorul (utilizatorul) autovehiculului nu deține polița de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă sau autovehiculul a fost obținut pe cale ilicită la data producerii accidentului, se exercită față de Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule. Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule administrează mijloacele financiare din Fondul de Protecție a Victimelor Străzii și produce achitările din Fond persoanelor păgubite conform legislației în vigoare. După plata despăgubirilor de asigurare Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule se subrogă în drepturile persoanelor prejudiciate.