Contactați-ne: (373) 22 221970

Situaţia Fondului de Protecție a Victimelor Străzii la data raportării 31.03.2012

Sold la începutul anului de gestiune Contribuţii în fond în perioada gestionară Acţiuni de regres în perioada gestionară Alte venituri în fond în perioada gestionară Total Venituri în perioada de gestiune Despăgubiri plătite efectiv în perioada gestionară Casat acţiuni de regres Alte cheltuieli din fond Total cheltuieli din fond Sold la sfîrşitul perioadei gestionare (+,-) Sold rezerva de daune la sfîrşitul perioadei gestionare (col. 16 cap.II)
calculat disponibil calculat încasate calculat încasate calcu-
lat
înca-
sate
calculat încasate plătite calculate plătite calculate plătite calculat disponibil  
1 2 3 4 5 6 7 8 9=3+ 5+7 10=4+ 6+8 11 12 13 14=12 15=11+13 16=1+9-14-15 17=2+10-15 18
12,766,981 7,606,567 968,254 1,106,571 124,362 65,715 0 0 1,092,616 1,172,286 557,118   88,893   646,010 13,213,587 8,132,842 1,333,044