Please enable JS

DESPRE BNAA

Scurt Istoric

1995
Fondarea Agenției Naționale a Asigurătorilor de Răspundere Civilă a Deținătorilor de Autovehicule și de Vehicule Electrice Urbane „ARCA”.
1997
Aderarea Agenției Naționale „ARCA” la Sistemul Internațional de Asigurare ”Carte Verde” în calitate de membru tranzitoriu al Consiliului Birourilor ”Carte Verde” din Londra.
2001
Obținerea de către Agenția”ARCA” a dreptului de a emite certificate internaționale de asigurare “Carte Verde” în condițiile realizării Garanțiilor Financiare, аprobate de către Asambleea Generală a membrilor de Consiliul Birourilor ”Carte Verde”.
2002
Suspendarea activității Agenţiei Naționale ”ARCA” în Sistemul Internaţional de Asigurări ”Carte Verde”.
2003
Restabilirea drepturilor de membru tranzitoriu al Agenţiei 'ARCA ' în Sistemul Internaţional de Asigurări Carte Verde.
2008
Reorganizarea și redenumirea Agenției ”ARCA” în Asociația Profesională ”Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule” (abreviat BNAA) în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 414-XVI din 22.12.2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule.
2009
Obținerea de către BNAA statutului de Membru cu drepturi depline în cadrul Consiliului Birourilor ”Carte Verde” cu precondiția menținerii în următorii 5 ani a garanției bancare și programului de reasigurare în conformitate cu prevederile criteriilor garanțiilor financiare pentru membrii tranzitorii/monitorizați.
2015
Aplicarea sancţiunii de suspendare a Biroului Naţional din cadrul Sistemul Internațional de Asigurări „Carte Verde”, cu amânarea intrării în vigoare a sancţiunii conform deciziei Asambleei Generale a Consiliului Birourilor „Carte Verde”.
2016
Revocarea sancţiunii de suspendare a Biroului Naţional din cadrul Sistemul Internațional de Asigurări „Carte Verde”.
2017
Menţinerea de către BNAA a statutului de „Birou monitorizat” în Sistemul Internațional de Asigurări „Carte Verde” prin decizia Adunării Generale a Consiliului Birourilor.
2020
Abrogarea, începând cu 01.08.2020, a sancțunii de monitorizare a BNAA, cu menținerea în același timp a obligației de a oferi în favoarea Consiliului Birourilor garanțiile financiare aprobate de către Asambleea Generală a membrilor Consiliului Birourilor ”Carte Verde”.

Misiunea și Obiectivele BNAA

BNAA îndeplinește prerogativele şi atribuțiile de Birou Național al Republicii Moldova în Consiliul Birourilor al Sistemului Internațional de Asigurare „Carte Verde”, astfel cum acestea rezultă din Legea nr.106 din 21.04.2022 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de vehicule, Recomandarea nr. 5 adoptată in 25 ianuarie 1949, înlocuită de Anexa 2 a Rezoluției Unificate cu privire la facilitarea transportului rutier adoptată de Grupul de Lucru pentru transportul rutier al Comitetului pentru transport intern al Comisiei Economice pentru Europa a Națiunilor Unite la Genova și Regulamentul General al Consiliului Birourilor „Carte Verde” din Bruxelles.

PROTECȚIE

Protejarea victimelor accidentelor rutiere produse pe teritoriul Republicii Moldova din vina conducătorilor de autovehicule înmatriculate în alte țări, precum și a celor cu implicarea autovehiculelor neasigurate, neidentificate sau obținute ilicit.

COMPENSARE

Plata despăgubirilor persoanelor prejudiciate prin accidente rutiere produse de vehicule înmatriculate în străinătate, neidentificate/obținute ilicit sau în raport cu care nu s-a eliberat o asigurare obligatorie RCA valabilă.

GARANȚII

Garantarea angajamentelor financiare în cadrul Sistemului Internațional de Asigurare „Carte Verde”.

GESTIUNE

Administrarea şi utilizarea mijloacelor financiare ale Fondului de compensare şi Fondului de protecție al victimelor străzii.

ATRIBUȚII

REPREZENTARE

Reprezintă Republica Moldova în relațiile externe din cadrul Consiliului Birourilor, precum şi societățile de asigurare străine care efectuează asigurarea internațională "Carte Verde" în fața autorităților naționale.

ÎNCHEIERE ACORDURI

Încheie, semnează şi denunţă acorduri cu alte Birouri Naţionale sau acorduri bilaterale cu birourile care nu au aderat la Acordul dintre birourile naţionale, dar care emit acte de asigurare similare.

LICHIDARE DAUNE

Gestionează şi instrumentează dosarele de daune, şi compensează persoanelor păgubite, conform legislaţiei în vigoare, prejudiciul cauzat urmare a accidentelor de vehicule produse pe teritoriul Republicii Moldova.

MONITORIZARE

Supraveghează modul în care membrii își exercită drepturile şi îndeplinesc obligaţiile ce le revin în baza contractelor de asigurare "Carte Verde".

INFORMARE

Utilizează sistemul informațional unic aferent asigurării obligatorii de răspundere civilă auto şi furnizează informație despre vehiculele implicate in accidente rutiere.
87366
Nr. daune soluţionate RCAI
1252458977

MDL

Suma daunelor plătite RCAI
10059
Nr. daune soluţionate Carte Verde
529642321

MDL

Suma daunelor plătite Carte Verde

Aceste date reflectă situaţia pentru perioada 2015 – octombrie 2021

CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE

Dinu GHERASIM

„DONARIS VIG” S.A.

Președinte

Veronica MALCOCI

„GRAWE CARAT Asigurări” S.A.

Membru

Vladimir STIRBU

"ACORD GRUP” SA

Membru

Victor COADĂ

„MOLDASIG” S.A.

Membru

Roman ANDRONIC

„ASTERRA Grup” S.A.

Membru

DIRECTOR EXECUTIV BNAA

Alina OSOIANU

Membrii titulari ai BNAA

Emitenţi poliţe de asigurare RCA internă şi certificate internaționale de asigurare ”Carte Verde”.

client
client
client
client
client
client
client
client

Membrii asociaţi ai BNAA

Emitenţi poliţe de asigurare RCA internă

client
//
//
// client //
//
client

INSTITUȚII
CU CARE
COLABORĂM

Statutul BNAA

INFORMEAZĂ-TE!